iMunis eDeska

Městská část Praha 19

Úřední deska – Stav k 26. 4. 2018 15:04:26

Nalezeno 50 záznamů.Poslední změna: 26.4.2018 13:39:42

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výběrové řízení - administrativní a spisový pracovník, sekretariát 95/2018/OKS Výběrová řízení MČ Praha-Kunratice 9.4.2018 27.4.2018 9.4.2018 dokument PDF (1,2 MB)
Záměr pronajmout neoplocené části p.p.č. 1255 k.ú. Kbely 104/2018/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 13.4.2018 30.4.2018 13.4.2018 dokument PDF (317 kB)
Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru stavebního a správy majetku 106/2018/OKS Výběrová řízení ÚMČ Praha-Velká Ch 13.4.2018 30.4.2018 13.4.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Matjuchinova, Praha-Zbraslav 90/2018/OKS Konkursní řízení MČ Praha - Zbraslav 29.3.2018 30.4.2018 29.3.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Záměr pronajmout nebyt. prostory v přízemí domu čp. 668 Katusická ul. Praha-Kbely 109/2018/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 18.4.2018 4.5.2018 18.4.2018 dokument PDF (244 kB)
Pamětní položení věnců - 4. května 2018 108/2018/OKS Oznámení ÚMČ P19 16.4.2018 7.5.2018 16.4.2018 dokument PDF (203 kB)
Výběrové řízení - kardiologie 83/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 23.3.2018 9.5.2018 23.3.2018 dokument PDF (331 kB)
Změny vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy 84/2018/MHMP veřejná vyhláška MHMP 23.3.2018 10.5.2018 23.3.2018 dokument PDF (1,2 MB)
BD č.p. 1041, Praha 9-Kbely - změna užívání části nebyt.prostor v 1. NP na bistro 113/2018/OV Rozhodnutí ÚMČ P19 25.4.2018 11.5.2018 25.4.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Výběrové řízení - vnitřní lékařství 88/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 28.3.2018 14.5.2018 28.3.2018 dokument PDF (339 kB)
Výběrové řízení - klinická psychologie 89/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 28.3.2018 14.5.2018 28.3.2018 dokument PDF (339 kB)
Výběrové řízení - ortopedie 85/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 26.3.2018 14.5.2018 26.3.2018 dokument PDF (336 kB)
Výběrové řízení - všeobecná sestra - domácí péče 91/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 29.3.2018 15.5.2018 29.3.2018 dokument PDF (339 kB)
Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost 93/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 6.4.2018 21.5.2018 6.4.2018 dokument PDF (343 kB)
Výběrové řízení - neurologie 96/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.4.2018 22.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (335 kB)
Výběrové řízení - neurochirurgie 97/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.4.2018 22.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (334 kB)
Výběrové řízení - tělovýchovné lékařství 98/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.4.2018 22.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (336 kB)
Výběrové řízení - hematologie a transfúzní lékařství - laboratoř 99/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.4.2018 22.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (335 kB)
Výběrové řízení - klinická biochemie - laboratoř 100/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.4.2018 22.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (328 kB)
Výběrové řízení - lékařská mikrobiologie - laboratoř 101/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.4.2018 22.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (332 kB)
Výběrové řízení - revmatologie 102/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.4.2018 22.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (327 kB)
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2838/00 ÚP SÚ HMP 94/2018/MHMP veřejná vyhláška MHMP 9.4.2018 25.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (1,1 MB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 ÚP SÚ HMP 114/2018/MHMP veřejná vyhláška MHMP 25.4.2018 28.5.2018 25.4.2018 dokument PDF (1,1 MB)
Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí na r. 2018 115/2018/OKS veřejná vyhláška Finanční úřad pro hl 25.4.2018 29.5.2018 25.4.2018 dokument PDF (328 kB)
Konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Tyršovka v Praze 12 105/2018/OKS Konkursní řízení MČ Praha 12 13.4.2018 5.6.2018 13.4.2018 dokument PDF (511 kB)
Výběrové řízení - urologie 110/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 24.4.2018 6.6.2018 24.4.2018 dokument PDF (333 kB)
Výběrové řízení - lékařská genetika 111/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 24.4.2018 6.6.2018 24.4.2018 dokument PDF (338 kB)
Výběrové řízení - chirurgie 112/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 24.4.2018 6.6.2018 24.4.2018 dokument PDF (335 kB)
Výběrové řízení - geriatrie 117/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 26.4.2018 8.6.2018 26.4.2018 dokument PDF (638 kB)
Informace o veřejném vystavení návrhu ÚP HMP (Metropolitního plánu) 107/2018/MHMP informace MHMP 16.4.2018 11.6.2018 16.4.2018 dokument PDF (474 kB)
Bioodpad 2018 - jarní harmonogram svozu 70/2018/OŽPD Bioodpad ÚMČ P19 5.3.2018 18.6.2018 5.3.2018 dokument PDF (531 kB)
Zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2016 190/2017/EO Oznámení ÚMČ P19 3.7.2017 30.7.2018 3.7.2017 dokument PDF (171 kB)
Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 19 pro volební období 2018 - 2022 116/2018/OKS Usnesení ÚMČ P19 25.4.2018 31.8.2018 25.4.2018 dokument PDF (261 kB)
Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2018 17/2018/OKS Zastupitelstvo ÚMČ P19 23.1.2018 20.9.2018 23.1.2018 dokument PDF (71 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření MČ Praha 19 na r. 2018 92/2018/EO Oznámení ÚMČ P19 5.4.2018 31.3.2019 5.4.2018 dokument PDF (179 kB)
Poskytnutí dotace organizaci "SKAUT - S.S.V." 11/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička spolek" 12/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Spolek Prima den" 13/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 14/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,6 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 15/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 16/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 17/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5,1 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 18/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 19/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,2 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička, spolek" 20/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SK Kbely, z. s." 79/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 9.3.2017 10.3.2020 9.3.2017 dokument PDF (6,7 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Farní charita Neratovice" 86/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 20.3.2017 23.3.2020 20.3.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "KRC CoByDup, z.s." 110/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 10.4.2017 13.4.2020 10.4.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Cestička, spolek" 146/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 16.5.2017 18.5.2020 16.5.2017 dokument PDF (2,3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "TJ Sokol Kbely" 223/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 17.8.2017 18.8.2020 17.8.2017 dokument PDF (3,1 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.