iMunis eDeska

Městská část Praha 19

Úřední deska – Stav k 26. 9. 2017 02:11:39

Nalezeno 46 záznamů.Poslední změna: 22.9.2017 15:18:51

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výběrové řízení - revmatologie 220/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 16.8.2017 26.9.2017 16.8.2017 dokument PDF (336 kB)
Výběrové řízení - algeziologie 221/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 16.8.2017 26.9.2017 16.8.2017 dokument PDF (331 kB)
Výběrové řízení - gastroenterologie 222/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 16.8.2017 26.9.2017 16.8.2017 dokument PDF (332 kB)
Záměr pronajmout neoplocenou část p.p.č. 1821/1 k.ú. Kbely za BD Hůlkova 304 245/2017/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 12.9.2017 29.9.2017 12.9.2017 dokument PDF (231 kB)
Zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy BJ-7, BJ-8" 248/2017/OV Oznámení ÚMČ P19 13.9.2017 29.9.2017 13.9.2017 dokument PDF (681 kB)
Pravidla Programu Čistá energie Praha 2017 118/2017/OKS Oznámení MHMP 19.4.2017 2.10.2017 19.4.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Výběrové řízení - dermatovenerologie 224/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 18.8.2017 3.10.2017 18.8.2017 dokument PDF (337 kB)
Přerušení dodávky elektřiny, ul. Košařova 243/2017/OKS Oznámení PREdistribuce, a.s. 11.9.2017 3.10.2017 11.9.2017 dokument PDF (366 kB)
Koncepce "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" 252/2017/OŽPD Oznámení MŽP 18.9.2017 4.10.2017 18.9.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Záměr pronajmout nebytové prostory v sut. domu čp. 664, Katusická ul. 253/217/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 18.9.2017 4.10.2017 18.9.2017 dokument PDF (227 kB)
Výběrové řízení - otorinolaryngologie 230/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 25.8.2017 9.10.2017 25.8.2017 dokument PDF (321 kB)
Výběrové řízení - fyzioterapie 231/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 25.8.2017 9.10.2017 25.8.2017 dokument PDF (325 kB)
Výběrové řízení na pozici ředitele/ky v MŠ Větrníček v Praze 12 233/2017/OKS Výběrová řízení MČ Praha 12 30.8.2017 10.10.2017 30.8.2017 dokument PDF (493 kB)
Přerušení dodávky elektřiny - ul. Svijanská a ul. Sychrovská 249/2017/OKS Oznámení PREdistribuce, a.s. 15.9.2017 13.10.2017 15.9.2017 dokument PDF (388 kB)
Dokumentace záměru "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely" 255/2017/MHMP informace MHMP 20.9.2017 16.10.2017 20.9.2017 dokument PDF (335 kB)
Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství 240/2017/OKS Výběrová řízení MHMP 5.9.2017 17.10.2017 5.9.2017 dokument PDF (321 kB)
Výběrové řízení - psychiatrie 235/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 1.9.2017 17.10.2017 1.9.2017 dokument PDF (327 kB)
Výběrové řízení - angiologie 236/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 1.9.2017 17.10.2017 1.9.2017 dokument PDF (323 kB)
Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ, Praha 10, Milánská 472 250/2017/OKS Konkurzní řízení MČ Praha 15 15.9.2017 19.10.2017 15.9.2017 dokument PDF (594 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 241/2017/OKS informace ÚMČ P19 5.9.2017 23.10.2017 5.9.2017 dokument PDF (339 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 225/2017/OKS Oznámení ÚMČ P19 21.8.2017 23.10.2017 21.8.2017 dokument PDF (238 kB)
Výběrové řízení - zubní lékařství 251/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 18.9.2017 31.10.2017 18.9.2017 dokument PDF (336 kB)
Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí - jednodenní péče 254/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 19.9.2017 1.11.2017 19.9.2017 dokument PDF (336 kB)
Údržba obce - cestář/ka ÚMČ Praha Šeberov 246/2017/OKS Výběrová řízení ÚMČ Praha Šeberov 13.9.2017 1.11.2017 13.9.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Ekonom/ekonomka ÚMČ Praha Šeberov 247/2017/OKS Výběrová řízení ÚMČ Praha Šeberov 13.9.2017 1.11.2017 13.9.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 232/2017/MHMP Celoměstské programy MHMP 28.8.2017 23.11.2017 28.8.2017 dokument PDF (1,9 MB)
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s. 196/2017/OKS Oznámení Pražská plynárenská, 4.7.2017 7.12.2017 4.7.2017 dokument PDF (392 kB)
Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2017 37/2017/OKS Zastupitelstvo ÚMČ P19 25.1.2017 14.12.2017 25.1.2017 dokument PDF (62 kB)
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy - afrického moru prasat - změna 208/2017/MHMP Nařízení SVS 20.7.2017 31.12.2017 20.7.2017 dokument PDF (1 MB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření MČ Praha 19 na r. 2017 75/2017/EO Oznámení ÚMČ P19 1.3.2017 31.3.2018 1.3.2017 dokument PDF (54 kB)
Zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2016 190/2017/EO Oznámení ÚMČ P19 3.7.2017 30.7.2018 3.7.2017 dokument PDF (171 kB)
Poskytnutí dotace organizaci "SKAUT - S.S.V." 11/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička spolek" 12/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Spolek Prima den" 13/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 14/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,6 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 15/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 16/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 17/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5,1 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 18/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 19/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,2 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička, spolek" 20/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SK Kbely, z. s." 79/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 9.3.2017 10.3.2020 9.3.2017 dokument PDF (6,7 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Farní charita Neratovice" 86/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 20.3.2017 23.3.2020 20.3.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "KRC CoByDup, z.s." 110/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 10.4.2017 13.4.2020 10.4.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Cestička, spolek" 146/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 16.5.2017 18.5.2020 16.5.2017 dokument PDF (2,3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "TJ Sokol Kbely" 223/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 17.8.2017 18.8.2020 17.8.2017 dokument PDF (3,1 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.