iMunis eDeska

Městská část Praha 19

Úřední deska – Stav k 16. 11. 2019 02:52:23

Nalezeno 45 záznamů.Poslední změna: 15.11.2019 15:34:42

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dražební vyhláška - B.D.S. spol. s r.o., Praha 9 - Kbely 165/2019/OKS Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Che 22.10.2019 21.11.2019 22.10.2019 dokument PDF (480 kB)
Dražební vyhláška - el. dražba movité věci - Hana Horáková 175/2019/OKS Dražební vyhlášky Exekutorský úřad P7 14.11.2019 13.12.2019 14.11.2019 dokument PDF (258 kB)
Dražební vyhláška - el. dražba movité věci - Simona Csányi 176/2019/OKS Dražební vyhlášky Exekutorský úřad P7 14.11.2019 16.12.2019 14.11.2019 dokument PDF (364 kB)
Dražební vyhláška - Jitka Červeňáková 162/2019/OKS Dražební vyhlášky Exekutorský úřad pro 16.10.2019 29.11.2019 16.10.2019 dokument PDF (141 kB)
Ozn. zahájení řízení, pozvánka k ústnímu jednání - "Kanalizační řád kanalizace pro PČOV Vinoř" 173/2019/OŽPD veřejná vyhláška ÚMČ P19 11.11.2019 27.11.2019 11.11.2019 2 dokumenty
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP SÚ HMP 158/2019/MHMP veřejná vyhláška MHMP 7.10.2019 22.11.2019 7.10.2019 dokument PDF (290 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP 172/2019/MHMP veřejná vyhláška MHMP 4.11.2019 11.12.2019 4.11.2019 dokument PDF (297 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2019 48/2019/EO Oznámení ÚMČ P19 18.3.2019 1.4.2020 18.3.2019 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Městské části Praha 19 za rok 2018 111/2019/EO Oznámení ÚMČ P19 1.7.2019 30.7.2020 1.7.2019 dokument PDF (185 kB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička, spolek" 20/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička spolek" 12/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 19/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,2 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 16/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SK Kbely, z. s." 79/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 9.3.2017 10.3.2020 9.3.2017 dokument PDF (6,7 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SKAUT - S.S.V." 11/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Spolek Prima den" 13/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 14/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,6 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 17/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5,1 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 15/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 18/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Cestička, spolek" 146/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 16.5.2017 18.5.2020 16.5.2017 dokument PDF (2,3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Farní charita Neratovice" 86/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 20.3.2017 23.3.2020 20.3.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "KRC CoByDup, z.s." 110/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 10.4.2017 13.4.2020 10.4.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "TJ Sokol Kbely" 223/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 17.8.2017 18.8.2020 17.8.2017 dokument PDF (3,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Cestička, spolek" 121/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Farní charita Neratovice" 120/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "KRC CoByDup, z.s." 123/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "SK Kbely, z.s." 124/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Spartak Kbely z.s." 126/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Spolek Fittime" 122/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "ŠAKAL - Kbely, z.s." 127/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "TJ Sokol Kbely" 125/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2019 - "Cestička, spolek" 82/2019/OKS Oznámení ÚMČ P19 15.5.2019 16.5.2022 15.5.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2019 - "Farní charita Neratovice" 81/2019/OKS Oznámení ÚMČ P19 15.5.2019 16.5.2022 15.5.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2019 - "KRC CoByDup, z.s." 83/2019/OKS Oznámení ÚMČ P19 15.5.2019 16.5.2022 15.5.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2019 - "SK Kbely, z.s." 80/2019/OKS Oznámení ÚMČ P19 15.5.2019 16.5.2022 15.5.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2019 - "Spartak Kbely z.s." 79/2019/OKS Oznámení ÚMČ P19 15.5.2019 16.5.2022 15.5.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2019 - "ŠAKAL - Kbely, z.s." 85/2019/OKS Oznámení ÚMČ P19 15.5.2019 16.5.2022 15.5.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2019 - "TJ Sokol Kbely" 84/2019/OKS Oznámení ÚMČ P19 15.5.2019 16.5.2022 15.5.2019 2 dokumenty
Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2020 139/2019/MHMP Celoměstské programy MHMP 29.8.2019 27.11.2019 29.8.2019 dokument PDF (510 kB)
Stavební povolení - "Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)" 171/2019/OKS Rozhodnutí Drážní úřad, Praha 2 1.11.2019 18.11.2019 1.11.2019 dokument PDF (1,7 MB)
Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2019 7/2019/OKS Zastupitelstvo ÚMČ P19 23.1.2019 12.12.2019 23.1.2019 2 dokumenty
Výběrové řízení - administrativní pracovník/úředník 174/2019/OKS Výběrová řízení Městská část Praha - 13.11.2019 2.12.2019 13.11.2019 dokument PDF (654 kB)
Výběrové řízení - referent správy majetku 169/2019/OKS Výběrová řízení Městská část Praha 9 31.10.2019 19.11.2019 31.10.2019 dokument PDF (149 kB)
Zahájení řízení o prodl. doby platnosti stavebního povolení - "Knihovna Praha Kbely" 170/2019/OV Oznámení ÚMČ P19 31.10.2019 18.11.2019 31.10.2019 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.