iMunis eDeska

Městská část Praha 19

Úřední deska – Stav k 20. 11. 2017 19:55:27

Nalezeno 55 záznamů.Poslední změna: 20.11.2017 16:49:37

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná dražební vyhláška 289/2017/OKS Dražební vyhlášky Exekutor. úřad Praha 9 30.10.2017 12.12.2017 30.10.2017 dokument PDF (2,4 MB)
Opakovaná dražební vyhláška 316/2017/OKS Dražební vyhlášky Exekutorský úřad P3 16.11.2017 18.12.2017 16.11.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Výběrové řízení - referentka/ka EO ÚMČ Praha - Újezd 286/2017/OKS Výběrová řízení MČ Praha - Újezd 26.10.2017 21.11.2017 26.10.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Výběrové řízení - neurologie 302/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 22.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (327 kB)
Výběrové řízení - paliativní medicína 274/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 20.10.2017 5.12.2017 20.10.2017 dokument PDF (348 kB)
Výběrové řízení - reprodukční medicína 268/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 12.10.2017 23.11.2017 12.10.2017 dokument PDF (346 kB)
Výběrové řízení - oftalmologie 305/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 22.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (320 kB)
Výběrové řízení - adiktolog 275/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 20.10.2017 5.12.2017 20.10.2017 dokument PDF (350 kB)
Výběrové řízení - chirurgie 308/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 22.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (327 kB)
Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie 266/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 9.10.2017 22.11.2017 9.10.2017 dokument PDF (351 kB)
Výběrové řízení - gynekologie a porodnictví 267/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 12.10.2017 23.11.2017 12.10.2017 dokument PDF (348 kB)
Výběrové řízení - nutriční terapeut 277/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 20.10.2017 5.12.2017 20.10.2017 dokument PDF (350 kB)
Výběrová řízení - fyzioterapie 276/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 20.10.2017 5.12.2017 20.10.2017 dokument PDF (353 kB)
Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 306/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 22.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (336 kB)
Výběrové řízení - kardiologie 295/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 2.11.2017 14.12.2017 2.11.2017 dokument PDF (326 kB)
Výběrové řízení - dětská a dorostová psychiatrie 304/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 22.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (323 kB)
Výběrové řízení - ergoterapeut 303/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 22.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (320 kB)
Výběrové řízení - klinická psychologie 296/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 3.11.2017 18.12.2017 3.11.2017 dokument PDF (327 kB)
Vyhlášení grantového programu - zlepšení stavu ŽP hl. m Prahy pro r. 2018 297/2017/MHMP vyhlášení grantů MHMP 3.11.2017 14.12.2017 3.11.2017 dokument PDF (2,2 MB)
Výběrové řízení - klinická onkologie 314/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 16.11.2017 2.1.2018 16.11.2017 dokument PDF (331 kB)
Výběrové řízení - psychiatrie 291/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 1.11.2017 13.12.2017 1.11.2017 dokument PDF (348 kB)
Výběrové řízení - gerontopsychiatrie 315/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 16.11.2017 2.1.2018 16.11.2017 dokument PDF (330 kB)
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 232/2017/MHMP Celoměstské programy MHMP 28.8.2017 23.11.2017 28.8.2017 dokument PDF (1,9 MB)
Výběrové řízení - ortodoncie 309/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 29.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (326 kB)
Výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie 307/2017/MHMP Výběrová řízení MHMP 10.11.2017 22.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (334 kB)
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s. 196/2017/OKS Oznámení Pražská plynárenská, 4.7.2017 7.12.2017 4.7.2017 dokument PDF (392 kB)
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy - afrického moru prasat - změna 208/2017/MHMP Nařízení SVS 20.7.2017 31.12.2017 20.7.2017 dokument PDF (1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Farní charita Neratovice" 86/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 20.3.2017 23.3.2020 20.3.2017 dokument PDF (4,5 MB)
ARBORKA - projekt zatravnění, zalesnění, výsadby zeleně a péče o porosty 310/2017/OV Rozhodnutí ÚMČ P19 10.11.2017 27.11.2017 10.11.2017 dokument PDF (3,4 MB)
Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2017 37/2017/OKS Zastupitelstvo ÚMČ P19 25.1.2017 14.12.2017 25.1.2017 dokument PDF (62 kB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Cestička, spolek" 146/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 16.5.2017 18.5.2020 16.5.2017 dokument PDF (2,3 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička, spolek" 20/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 19/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,2 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 18/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Usnesení "Rezidence Vinoř" 313/2017/OV Usnesení ÚMČ P19 16.11.2017 4.12.2017 16.11.2017 dokument PDF (1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "TJ Sokol Kbely" 223/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 17.8.2017 18.8.2020 17.8.2017 dokument PDF (3,1 MB)
Volba prezidenta republiky - stanovení počtu členů okrskových komisí, MČ Praha 19 312/2017/OKS Oznámení ÚMČ P19 10.11.2017 29.1.2018 10.11.2017 dokument PDF (258 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření MČ Praha 19 na r. 2017 75/2017/EO Oznámení ÚMČ P19 1.3.2017 31.3.2018 1.3.2017 dokument PDF (54 kB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 16/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Záměr prodat p.p.č. 676/1 a 676/2 v obci Praha, k.ú. Kbely 299/2017/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 7.11.2017 23.11.2017 7.11.2017 dokument PDF (645 kB)
Záměr prodat p.p.č. 637/1 a 637/2 v obci Praha, k.ú. Kbely 298/2017/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 7.11.2017 23.11.2017 7.11.2017 dokument PDF (642 kB)
Místní úprava provozu na pozemní komunikaci parkoviště areálu Retail Park Vinoř 301/2017/OŽPD Opatření obecné pova ÚMČ P19 8.11.2017 24.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička spolek" 12/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 15/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 14/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,6 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Spolek Prima den" 13/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "KRC CoByDup, z.s." 110/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 10.4.2017 13.4.2020 10.4.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SKAUT - S.S.V." 11/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2016 190/2017/EO Oznámení ÚMČ P19 3.7.2017 30.7.2018 3.7.2017 dokument PDF (171 kB)
Záměr prodat p.p.č. 660/1, 660/2 a 660/3 v obci Praha, k.ú. Kbely 300/2017/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 8.11.2017 24.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (235 kB)
Úprava provozu na pozemních komunikacích - rezidenční zástavba MČ Vinoř 317/2017/OŽPD veřejná vyhláška ÚMČ P19 20.11.2017 21.12.2017 20.11.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SK Kbely, z. s." 79/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 9.3.2017 10.3.2020 9.3.2017 dokument PDF (6,7 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 17/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5,1 MB)
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Semilská Praha 19 - Kbely 318/2017/OŽPD Opatření obecné pova ÚMČ P19 20.11.2017 21.12.2017 20.11.2017 dokument PDF (2,1 MB)
Změna užívání a stavební úpravy BD Luštěnická 723, Praha Kbely 311/2017/OV Ozn. zaháj. staveb. řízen ÚMČ P19 10.11.2017 27.11.2017 10.11.2017 dokument PDF (0,7 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.