iMunis eDeska

Městská část Praha 19

Úřední deska – Stav k 21. 1. 2019 22:59:30

Nalezeno 39 záznamů.Poslední změna: 21.1.2019 11:38:21

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dražební vyhláška - povinný: GTS - GLOBAL TRANSACTION SYSTEM LLC, o.s. 316/2018/OKS Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Plz 14.12.2018 25.1.2019 14.12.2018 dokument PDF (186 kB)
Výběrové řízení - dětská chirurgie 314/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 14.12.2018 30.1.2019 14.12.2018 dokument PDF (139 kB)
Výběrové řízení - lékařská genetika 312/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 6.12.2018 23.1.2019 6.12.2018 dokument PDF (140 kB)
Výběrové řízení - anesteziologie a intenzivní medicína - jednodenní péče 309/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 6.12.2018 23.1.2019 6.12.2018 dokument PDF (138 kB)
Výběrové řízení - všeobecná sestra - domácí péče 5/2019/MHMP Výběrová řízení MHMP 18.1.2019 1.3.2019 18.1.2019 dokument PDF (138 kB)
Výběrové řízení - paliativní medicína 1/2019/MHMP Výběrová řízení MHMP 4.1.2019 18.2.2019 4.1.2019 dokument PDF (140 kB)
Výběrové řízení - návykové nemoci 315/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 14.12.2018 30.1.2019 14.12.2018 dokument PDF (139 kB)
Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství 2/2019/MHMP Výběrová řízení MHMP 11.1.2019 22.2.2019 11.1.2019 dokument PDF (134 kB)
Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - jednodenní péče 310/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 6.12.2018 23.1.2019 6.12.2018 dokument PDF (138 kB)
Výběrové řízení - chirurgie - jednodenní péče 311/2018/MHMP Výběrová řízení MHMP 6.12.2018 23.1.2019 6.12.2018 dokument PDF (138 kB)
Výběrové řízení - ortodoncie 6/2019/MHMP Výběrová řízení MHMP 18.1.2019 1.3.2019 18.1.2019 dokument PDF (138 kB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "TJ Sokol Kbely" 223/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 17.8.2017 18.8.2020 17.8.2017 dokument PDF (3,1 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 18/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "SK Kbely, z.s." 124/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička, spolek" 20/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Farní charita Neratovice" 86/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 20.3.2017 23.3.2020 20.3.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "Cestička, spolek" 146/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 16.5.2017 18.5.2020 16.5.2017 dokument PDF (2,3 MB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření MČ Praha 19 na r. 2018 92/2018/EO Oznámení ÚMČ P19 5.4.2018 31.3.2019 5.4.2018 dokument PDF (179 kB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "ŠAKAL - Kbely, z.s." 127/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 19/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (1,2 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Farní charita Neratovice" 120/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Spartak Kbely z.s." 126/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria MČ Praha 19 na rok 2019 318/2018/EO Oznámení ÚMČ P19 18.12.2018 31.3.2019 18.12.2018 2 dokumenty
Rozhodnutí - "Viladomy U Vinořského zámku" objekt: Komunikace k bytovým domům 4/2019/OV veřejná vyhláška ÚMČ P19 16.1.2019 1.2.2019 16.1.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace organizaci "Kulturní a rodinné centrum CoByDup" 16/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "TJ Sokol Kbely" 125/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Cestička spolek" 12/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,5 MB)
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Městské části Praha 19 za rok 2017 185/2018/EO Oznámení ÚMČ P19 9.7.2018 30.6.2019 9.7.2018 2 dokumenty
Poskytnutí dotace organizaci "TJ Sokol Kbely" 15/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 14/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,6 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Spolek Prima den" 13/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2017 - "KRC CoByDup, z.s." 110/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 10.4.2017 13.4.2020 10.4.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Doplnění dokumentace k územnímu řízení - "Obytný soubor Za Školkou, Praha-Satalice" 3/2019/OV Oznámení ÚMČ P19 14.1.2019 30.1.2019 14.1.2019 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "KRC CoByDup, z.s." 123/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Cestička, spolek" 121/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2018 - "Spolek Fittime" 122/2018/OKS Smlouva ÚMČ P19 30.4.2018 3.5.2021 30.4.2018 dokument PDF (3 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SK Kbely, z. s." 79/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 9.3.2017 10.3.2020 9.3.2017 dokument PDF (6,7 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "SKAUT - S.S.V." 11/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (4,8 MB)
Poskytnutí dotace organizaci "Sportovní klub Kbely" 17/2017/OKS Smlouva ÚMČ P19 11.1.2017 13.1.2020 11.1.2017 dokument PDF (5,1 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.