Stav k 1. 12. 2022 0.11

Nalezeno 32 záznamů. Poslední změna: 30. 11. 2022 15:26:24
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Záměr pronajmout byt č. 7, o velikosti 2+1, na adrese Katusická 668, Praha 9 - Kbely 203/2022/OMIBNH Záměr ÚMČ P19 30.11.2022 03.01.2023 30.11.2022 2 dokumenty
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - "Polyfunkční objekt Vinoř" na p.p.č. 1577/11 a 1576/1 v k.ú. Vinoř 202/2022/OV Oznámení ÚMČ P19 29.11.2022 15.12.2022 29.11.2022 2 dokumenty
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 201/2022/OKS Oznámení ÚMČ P19 28.11.2022 30.01.2023 28.11.2022 2 dokumenty
Informace o stanovisku k návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 - 2027" 200/2022/MŽP informace Ministerstvo životní 22.11.2022 08.12.2022 22.11.2022 2 dokumenty
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Mitsubishi, RZ 4E58467 199/2022/SSHMP V Správa služeb hlavní 16.11.2022 17.01.2023 16.11.2022 dokument PDF
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Citroën, RZ 5A43023 198/2022/SSHMP V Správa služeb hlavní 16.11.2022 17.01.2023 16.11.2022 dokument PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.12.2022, Semilská 532 197/2022/PRE Oznámení PREdistribuce, a.s. 14.11.2022 12.12.2022 14.11.2022 dokument PDF
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 30.11.2022, Semilská 532 196/2022/PRE Oznámení PREdistribuce, a.s. 14.11.2022 01.12.2022 14.11.2022 dokument PDF
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 195/2022/OKS Volby ÚMČ P19 14.11.2022 30.01.2023 14.11.2022 2 dokumenty
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 189/2022/MHMP Oznámení MHMP 08.11.2022 09.01.2023 08.11.2022 6 dokumentů
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 37 Z 3585/37, Z 3586/37 a Z 3587/37 ÚP SÚ HMP 188/2022/MHMP veřejná vyhláška MHMP 07.11.2022 15.12.2022 07.11.2022 dokument PDF
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 17 - opakované veřejné projednání Z 3212/17 ÚP SÚ HMP 187/2022/MHMP veřejná vyhláška MHMP 07.11.2022 15.12.2022 07.11.2022 dokument PDF
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 ÚP SÚ HMP 186/2022/MHMP veřejná vyhláška MHMP 07.11.2022 15.12.2022 07.11.2022 dokument PDF
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP a veřejném projednání VVZURÚ 185/2022/MHMP veřejná vyhláška MHMP 07.11.2022 15.12.2022 07.11.2022 dokument PDF
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská 184/2022/MHMP veřejná vyhláška MHMP 07.11.2022 15.12.2022 07.11.2022 dokument PDF
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP 183/2022/MHMP veřejná vyhláška MHMP 07.11.2022 15.12.2022 07.11.2022 dokument PDF
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "pracovník sociálně-právní ochrany dětí" 168/2022/OT Výběrová řízení ÚMČ P19 04.10.2022 01.12.2022 04.10.2022 2 dokumenty
Milostivé léto II. 164/2022/MSČR Oznámení Ministerstvo spraved 21.09.2022 01.12.2022 21.09.2022 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění Záverečného účtu MČ Praha 19 za rok 2021 117/2022/EO Oznámení ÚMČ P19 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2022 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu 76/2022/EO Rozp. a hosp. obce ÚMČ P19 06.04.2022 31.03.2023 06.04.2022 2 dokumenty
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události 54/2022/EO Rozhodnutí ÚMČ P19 21.03.2022 02.01.2023 21.03.2022 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "TJ Sokol Kbely" 83/2021/OKS Smlouva ÚMČ P19 02.06.2021 03.06.2024 02.06.2021 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Cestička, spolek" 76/2021/OKS Smlouva ÚMČ P19 20.05.2021 21.05.2024 20.05.2021 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Charita Neratovice" 75/2021/OKS Smlouva ÚMČ P19 14.05.2021 15.05.2024 14.05.2021 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "KRC CoByDup, z.s." 70/2021/OKS Smlouva ÚMČ P19 07.05.2021 09.05.2024 07.05.2021 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "SK Kbely, z.s." 66/2021/OKS Smlouva ÚMČ P19 28.04.2021 29.04.2024 28.04.2021 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - ŠAKAL Kbely, z.s. 99/2020/OKS Smlouva ÚMČ P19 15.06.2020 16.06.2023 15.06.2020 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - Spartak Kbely z.s. 98/2020/OKS Smlouva ÚMČ P19 15.06.2020 16.06.2023 15.06.2020 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "SK Kbely, z.s." 84/2020/OKS Smlouva ÚMČ P19 27.05.2020 29.05.2023 27.05.2020 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Cestička, spolek" 83/2020/OKS Smlouva ÚMČ P19 27.05.2020 29.05.2023 27.05.2020 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Charita Neratovice" 82/2020/OKS Smlouva ÚMČ P19 27.05.2020 29.05.2023 27.05.2020 2 dokumenty
Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "KRC CoByDup, z.s." 81/2020/OKS Smlouva ÚMČ P19 27.05.2020 29.05.2023 27.05.2020 2 dokumenty